Lien ke geleximco, du an geleximco, khu do thi geleximco, bán liền kề gelexim, bán lk geleximco diện tích 80m2, du an geleximco dien tich 100m2, khu đô thị gelexim, dự án lê trọng tấn, khu do thi le trong tan

Hiện nay chúng tôi đang cần bán một số liền kề thuộc dự án geleximco:
Geleximco Khu A:
A12- 11, S= 102m2, hướng Đông Bắc, đường 13.5m
A33- 10, S= 114m2, hướng Tây Bắc, đường 13.5m
A42- 17, S= 120m2, hướng Tây, đường 13.5m
A43- 22, S= 80m2, hướng Đông Bắc, đường 13.5m
A20- 11, S= 104m2, hướng Tây Nam, đường 13.5m
A39- 32, S= 80m2, hướng Đông Bắc, đường 13.5m
Geleximco khu B:
B5- 42, S= 66m2, hướng Đông Nam, đường 13.5m
B37- 05, S= 66m2, hướng Đông Bắc, đường 13.5m
B10- 34, S= 90m2, hướng Đông Nam, đường 13.5m
Geleximco khu C:
C7- 19, S= 95m2, hướng Tây Bắc, đường 20.5m
C8- 39, S= 95m2, hướng Đông Nam, đường 13.5m
C9- 13, S= 95m2, hướng Tây Bắc, đường 20.5m
C11- 17, S= 160m2, hướng Đông Nam, đường 13.5m
C36- 07, S= 80m2, hướng Tây Bắc, đường 13.5m
C49- 10, S= 80m2, hướng Tây Bắc, đường 13.5m

Mọi chi tiết liên hệ: Mr. Hải 0983.720.039

Lien ke geleximco, du an geleximco, khu do thi geleximco, bán liền kề gelexim, bán lk geleximco diện tích 80m2, du an geleximco dien tich 100m2.Lien ke geleximco, du an geleximco, khu do thi geleximco, bán liền kề gelexim, bán lk geleximco diện tích 80m2, du an geleximco dien tich 100m2.