QUÀ TẶNG VIP - SẢN PHẨM ĐỂ BÀN 100 USD BẰNG VÀNG 24K [ulist] [*]Phale để bàn 100$ trắng [*]Móc khóa vàng 24K -100$ [*]Móc khóa vàng 24k[/ulist] [ulist][/ulist] [ulist][/ulist] [ulist][/ulist] [ulist][/ulist] [ulist][/ulist] [ulist][/ulist] [ulist][/ulist] [ulist][/ulist] [ulist][/ulist] [ulist][/ulist] [ulist][/ulist] [ulist][/ulist] [ulist][/ulist] [ulist][/ulist] [ulist][/ulist] [ulist]Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Mr Đức - [/ulist] [ulist]HP 0972888899[/ulist] [ulist]yahoo + skype + google talk: goldgifthcm[/ulist] Những sản phẩm cùng loại Điểm đặc biệt nhất của đồng tiền này là được làm bằng vàng 24k dát mỏng, vì vậy, tuy chỉ là chiếc móc chìa khóa nhỏ xinh xắn, nhưng giá trị của nó thì không hề nhỏ. Người nhận vì vậy sẽ càng thích thú và giữ gìn món quà hơn. Ngoài ra, 37 phẩm trợ đạo cũng chia làm 7 khoa: Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Vậy, con số 7 tượng trưng cho sự sinh hóa cả vũ trụ, ngay cả sự sống chết của con người như lập đàn Dược sư thất bảo để cầu an hay tổ chức thất thất trai tuần để cầu siêu cũng dùng đến nó. Vì thế, con số 7 mang ý nghĩa rất quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của nhân sinh quan, vũ trụ quan qua tầm nhìn Phật giáo. - Thất thánh quả: Tu-đà-hoàn, tư-đà-hàm, a-na-hàm, A-la-hán, Duyên giác, Bồ-tát và Phật. - Thất Phật: Phật Tỳ-bà-thi, Phật Thi-khí, Phật Tỳ-xá-phù, Phật Câu-lưu-tôn, Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, Phật Ca-diếp và Phật Thích-ca. - Thất chúng: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, thức-xoa-ma-na, sa di, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di. - Thất thánh tài: tín, tấn, giới, tàm quý, văn, xả, huệ - Thất đại: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức Theo tư tưởng kinh Hoa Nghiêm, toàn thể vũ trụ nhân sinh từ vật nhỏ như vi trần đến vật to lớn như núi Tu Di, tất cả không ngoài con số 7: Theo quan niệm triết học phương Đông, số 7 là con số biểu trưng cho sự hoàn hảo nhiếp thâu cả vũ trụ. Nó được xác lập trên 7 nguyên lý của thời gian và không gian. Con số 7 tiêu biểu cho không gian có 4 là: Đông, Tây, Nam, Bắc và thời gian có 3 là: quá khứ, hiện tại và vị lai.. 8 số 7Số seri của đồng tiền này là Bộ sản phẩm để bàn hình đồng 100 USD có đế phale đen, đây vốn là đồng tiền mang ý nghĩa mang đến may mắn cho mọi người. Tại 4 góc của tờ tiền đều có số 12, tức 12 tháng trong cả năm đều may mắn.