Hiện tôi đang có mấy xuất hàng ngoại giao với các loại diện tích:
Chung cư nam la khê DT 89 m2 @@ chung cư la khê
Chung cư la khê DT 100,5 m2 !! chung cư nam la khê
Chung cư nam la khê DT 101,5 m2 $$ LH: 0989720619
Chung cư nam la khê DT 138,5 m2 @@ chung cư la khê.

Chung cư nam la khê, chung cư la khê, chung cư nam la khê, chung cư la khê, bán chung cư nam la khê, bán chung cư la khê, tiểu khu nam la khê, chung cư nam la khê, chung cư la khê giá rẻ Chung cư nam la khê, chung cư la khê, chung cư nam la khê, chung cư la khê, bán chung cư nam la khê, bán chung cư la khê, tiểu khu nam la khê, chung cư nam la khê, chung cư la khê giá rẻ, Chung cư nam la khê, chung cư la khê, chung cư nam la khê, chung cư la khê, bán chung cư nam la khê, bán chung cư la khê, tiểu khu nam la khê, chung cư nam la khê, chung cư la khê giá rẻ, Chung cư nam la khê, chung cư la khê, chung cư nam la khê, chung cư la khê, bán chung cư nam la khê, bán chung cư la khê, tiểu khu nam la khê, chung cư nam la khê, chung cư la khê giá rẻ,