Có dư hóa đơn tiếp kháchMình lắp lap dat camera đặt camera lắp đặt camera làm bên nhà hàng, có dư ít hóa đơn tiếp lap dat camera khách, ban nào cần thì pm nhé 0972 649 194