Chung cu c14 bo cong an, ban chung cu c14 bo cong an, chung cư c14 bộ công an, bán chung cư c14 bộ công an, chung cu c14, c14 bo cong an, căn hộ c14 bộ công an, bán căn hộ c14 bộ công an, ban can ho c14 bo cong an, mua chung cu c14 bo cong an, chung cư c14 bộ công an, chung cu c14 bo cong an, c14 bộ công an, chung cư c14 bộ công an.

CT2-T12A - 05, S= 70m2, ban công: Đông Bắc
CT2-T27 - 03, S= 96m2, ban công: Đông Bắc
CT1-T20- 05, S= 96m2, ban công: Tây Bắc
CT1-T11- 01, S= 105, ban công: Tây Bắc, Tây Nam (căn góc)
CT1-T24- 13, S= 96m2, ban công: Đông Nam

Mọi chi tiết liên hệ: Mr. Hải 0983 720 039

Chung cu c14 bo cong an, ban chung cu c14 bo cong an, chung cư c14 bộ công an, bán chung cư c14 bộ công an, chung cu c14, c14 bo cong an, căn hộ c14 bộ công an, bán căn hộ c14 bộ công an, ban can ho c14 bo cong an, mua chung cu c14 bo cong an, chung cư c14 bộ công an, chung cu c14 bo cong an, c14 bộ công an, chung cư c14 bộ công an.