Chế độ kế toán cho doanh nghiệp mới nhất 2012 giá ưu đãi BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2012 , Bieu thue xuat nhap khau , Bieuthuexuatnhapkhau , Chế độ tiền lương phu cap bao hiem , Bộ luật lao động 2012 , CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU, Biểu thuế mới nhất , Biểu thuế XNK , Biểu thuế xuất khẩu , Biểu thuế nhập khẩu

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT 2012

Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070
email: [email protected]
website: http://www.thongtinluat.org
Doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế. Trong tiến trình đó, việc vận dụng đúng chế độ kế toán là một cách thức để góp phần vào việc quản trị doanh nghiệp, đồng thời tạo lập môi trường thông tin lành mạnh, minh bạch cho mọi đối tượng có liên quan đến lợi ích doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Để việc vận dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay, ngày 04-10-2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 138/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa. Và nhiều quy định mới khác như: QĐ số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11-10-2011 Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh; NQ số 08/2011/QH13 ngày 6-8-2011 Về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân; QĐ số 905/QĐ-TCT ngày 01-7-2011 về Quy trình hoàn thuế; NĐ số 75/2011/NĐ-CP ngày 30-8-2011 về tín dụng đầu tư và xuất khẩu của nhà nước; TT số 104/2011/TT-BTC ngày 12-7-2011 Sửa đổi, bổ sung thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài; TT số 78/2011/TT-BTC ngày 08-6-2011 Hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp…
Nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế và những người quan tâm đến kế toán thực hiện đúng Luật kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, các quy định mới nhất về chế độ tài chính và chính sách thuế đối với doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:
HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP”.
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Hướng dẫn mới nhất về sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Phần II. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các chính sách mới nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp;
Phần III. Quy định mới nhất về các chính sách thuế thu nhập cá nhân;
Phần IV. Quy định mới nhất về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế xuất nhập khẩu;
Phần V. Quy định mới về chế độ tài chính và các chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển;
Phần VI. Quy định mới về quản lý in, phát hành, sử dụng chứng từ và hóa đơn hàng hóa, dịch vụ;
Phần VII. Quy định mới về phục hồi, xử lý tài liệu kế toán và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2011
(Có hóa đơn) Giao tận nơi
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân HP: 0909 880 382
Tel: 08.66515070
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
email: [email protected]
http://www.thongtinluat.org
BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2012 , Bieu thue xuat nhap khau , Bieuthuexuatnhapkhau , Chế độ tiền lương phu cap bao hiem , Bộ luật lao động 2012 , CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU, Biểu thuế mới nhất , Biểu thuế XNK , Biểu thuế xuất khẩu , Biểu thuế nhập khẩu

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT 2012