Thành lập trường tiểu học tư thục

1. Điều kiện thành lập tr­ường tiểu học

Trường tiểu học được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập khi đảm bảo các điều kiện sau:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trư­ờng học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phư­ơng, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.

- Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại các Điều 17, Điều 18 và Điều 33 của Điều lệ trường tiểu học

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Chương VI của Điều lệ trường tiểu học

2. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập tr­ường tiểu học

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập đối với trường tiểu học công lập và cho phép thành lập đối với trường tiểu học tư thục.

3. Hồ sơ và thủ tục thành lập tr­ường tiểu học

- Hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường gồm:

a) Đề án thành lập trường;

b) Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quyết định thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường;

c) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;

d) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có);

đ) Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng­ười dự kiến làm Hiệu trưởng.

- Thủ tục thành lập trường:

a) Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) đối với trường tiểu học công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ;

b) Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ này. Sau khi xem xét, nếu thấy đủ điều kiện, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập trường đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

c) Trong thời hạn 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập trường đối với trường công lập hoặc cho phép thành lập trường đối với trường tư thục theo quy định. Trường hợp chưa quyết định thành lập trường hoặc chưa cho phép thành lập trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng giáo dục và đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: thủ tục thành lập trường tiểu học tư thục, thu tuc thanh lap truong tieu hoc tu thuc, hồ sơ thành lập trường tiểu học tư thục, ho so thanh lap truong tieu hoc tu thuc, đề án thành lập trường tiểu học tư thục, de an thanh lap truong tieu hoc tu thuc, điều lệ trường tiểu học tư thục, dieu le truong tieu hoc tu thuc, quy chế hoạt động của trường tiểu học tư thục, quy che hoat dong cua truong tieu hoc tu thuc, thành lập trường tư thục, thanh lap truong tu thuc, giải thể trường đào tạo nghề, trường tư thục, giai the truong dao tao nghe, truong tu thuc, luật sư uy tín tại hà nội, luat su uy tin tai ha noi, luat su uy tin, luat su uy tin

Các website có dịch vụ tương tự:
- www.thanhlapcongty.asia
- www.thanhlapdoanhnghiep.cc
- www.thanhlapcongty.info.vn
- www.thanhlapdoanhnghiep.info.vn