Địa chỉ lắp đặt camera tại Đà Nẵng:

HighMark Security
[b]Địa chỉ: Tầng 2, 07 Hàm Nghi, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
Tel: 0511 3 690 089 - 0982 968 900
Yahoo & Skype: laptop_service_center