Ai có phim Nhật cho điện thoại thì cho em xin với. Phim boy cỡ 18~25 thui.Có em cám ơn nha:c9::c14: