pikachu has reported a post.

Reason:
Bài viết sai sự thật. Các clip là hàng fake.
Post: Clip sex Tiến Đoàn bị phát tán
Forum: Châu Á
Assigned Moderators: quyhu, Nhất Chi Mai

Posted by: boytretrung
Original Content: