lien ke geleximcoA,B,C,D, khu do thi geleximcoA,B,C,D,nha dat geleximcoA, geleximcoB, geleximcoC, geleximcoD, du an geleximco ,gleximco, liên kề geleximco, dự án geleximco, geleximco A, geleximco B , geleximco C, geleximco D,

* Geleximco Khu C, C7-35 : - S =95m2, đường 15.5m . - Giá bán : 37.5 triệu/m2. - Đóng 100% với chủ đầu tư geleximco, hướng Nam

*Geleximco Khu D: D8-02 : - S =144m2, đường 13.5m . - Giá bán : 38.5 triệu/m2. - Đóng 100% với chủ đầu tư GELEXIMCO. Hương Bắc

* Geleximco Khu B, B5-29 : - S =66m2, đường 13.5m . - Giá bán : 28.2 triệu/m2. - Đóng 100% với chủ đầu tư geleximco, hướng Đông Nam

* Geleximco Khu C: C36-07 : - S =80m2, đường 13.5m . - Giá bán : 38 triệu/m2. - Đóng 100% với chủ đầu tư GELEXIMCO. Hương Bắc
Mọi thông tin xin liên hệ:
Mr.Hiệp: 0986 779 911lien ke geleximcoA,B,C,D, khu do thi geleximcoA,B,C,D,nha dat geleximcoA, geleximcoB, geleximcoC, geleximcoD, du an geleximco ,gleximco, liên kề geleximco, dự án geleximco, geleximco A, geleximco B , geleximco C, geleximco D,
Biệt thự geleximco A,B,C,D lien ket geleximco A,B,C,D, khu do thi geleximco A,B,C,D,-GIÁ BÁN SIÊU RẺ.

lien ke geleximcoA,B,C,D, khu do thi geleximcoA,B,C,D,nha dat geleximcoA, geleximcoB, geleximcoC, geleximcoD, du an geleximco ,gleximco, liên kề geleximco, dự án geleximco, geleximco A, geleximco B , geleximco C, geleximco D,

* Geleximco Khu C, C7-35 : - S =95m2, đường 15.5m . - Giá bán : 37.5 triệu/m2. - Đóng 100% với chủ đầu tư geleximco, hướng Nam

*Geleximco Khu D: D8-02 : - S =144m2, đường 13.5m . - Giá bán : 38.5 triệu/m2. - Đóng 100% với chủ đầu tư GELEXIMCO. Hương Bắc

* Geleximco Khu B, B5-29 : - S =66m2, đường 13.5m . - Giá bán : 28.2 triệu/m2. - Đóng 100% với chủ đầu tư geleximco, hướng Đông Nam

* Geleximco Khu C: C36-07 : - S =80m2, đường 13.5m . - Giá bán : 38 triệu/m2. - Đóng 100% với chủ đầu tư GELEXIMCO. Hương Bắc
Mọi thông tin xin liên hệ:
Mr.Hiệp: 0986 779 911lien ke geleximcoA,B,C,D, khu do thi geleximcoA,B,C,D,nha dat geleximcoA, geleximcoB, geleximcoC, geleximcoD, du an geleximco ,gleximco, liên kề geleximco, dự án geleximco, geleximco A, geleximco B , geleximco C, geleximco D,