http://gachviahe.vn Liên hệ: 08. 22 00 55 69 – 39 760 868 - 0906 792 168 Chuyên sản xuất các loại gạch các gạch Terrazzo: gạch lát vỉa hèloại , gạch đá mài, gạch bê tông tự chèn, gạch con sâu, gạch con sâu bóng, .gạch dùng cho người khiếm thị và các loại gạch Block, gạch trồng cỏ Ngoài ra chúng tôi chuyển giao công nghệ sản xuất gạch terrazzo và cung cấp đá sỏi để sản xuất gạch. Giá cả cạnh tranh: 76.000 đồng/m2. Rất mong hợp tác và phục vụ ! [img]file:///C:/Users/Nguyen%20T%20Minh%20Phuong/Desktop/DANG%20TIN/MY%20THANH%20TERRAZZO/MAU%20QUANG%20CAO.jpg[/img][img]file:///D:/MINH%20PHUONG/TERRAZZO%20MY%20THANH/HINH/HINH%20MINH%20HOA/200_1261709375[1].jpg[/img]