Mình down về 10 files trên RxS mà lúc unrar nó báo lỗi...hình như sai password...vì mình điền pass là RxS...mong các bạn giúp mình sửa link hay send link khac de down ve...minh thich phim nay lam