Xin chào mọi người, do hiện đang thấy nhàm chán nhưng ko muốn đi Thái nên mình muốn đi 1 tour bụi từ Cam sang Lào mình ên mình. Mọi người có kinh nghiệm các điểm ăn chơi cho phe ta và có những điều nào càn lưu ý có thể cho mình xin với ạ. Mình cảm ơn mọi người ạ.