Bán Liền kề An Hưng. Đường 11,5m

* Bán Liền kề An Hưng - Liền kề LK10 ô 15, diện tích: 82,5m2. Đường 11,5m. Hướng: Đông Nam.
* Bán Liền kề An Hưng - Liền kề LK10 ô 12, diện tích: 82,5m2. Đường 11,5m. Hướng: Đông Nam.