mình ở tuyên quang vs hà nội. làm wen nha. 01655931950. mình có n.y rùi :c16:


Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	1332653810360074848_574_574.jpg
Xem:	25
KT :	56,7 KB
ID :	2737

Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	13326537963681510_574_574.jpg
Xem:	17
KT :	64,3 KB
ID :	2738

Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	1332653803464396409_574_574.jpg
Xem:	15
KT :	54,9 KB
ID :	2739

Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	1334471512163183671_574_574.jpg
Xem:	15
KT :	48,4 KB
ID :	2740

Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	1334471470883211635_574_574.jpg
Xem:	23
KT :	50,8 KB
ID :	2741