Em đã từng học tại đây VAN VĂN PHÒNG TRỌN GÓI PHONG TRON GOI VAN PHONG TRON GOI một thời gian..Rất VĂN PHÒNG TRỌN GÓI ấn tượng với thầy Phạm dương châu