{Ký án nhà thanh 2|phim Ký án nhà thanh 2|xem phim Ký án nhà thanh 2|Ký án nhà thanh 2 thvl|phim Ký án nhà thanh 2 thvl|Xem phim Ký án nhà thanh 2} {Đạo diễn|Đạo Diễn là|Do đạo diễn|Chỉ đạo phim|biên đạo phim}: Đang cập nhật, {Diễn viên|Vai diễn|Các Diễn Viên|Thủ Vai|bao gồm những diễn viên sau}: Lâm Chí Hoa, Âu Dương Chấn Hoa, Tuyên Huyên, Lý Tư Tiệp, Trần Sơn Thông, {Thể Loại|Thuộc Phim|Chuyên Mục|thể loại phim}: ,Phim Da Su {Quốc gia|Quốc gia sản xuất|Phim Của|phim Nước}: Phim hanh dong, phim kinh di, Phim Trung Quoc {Thời lượng|Số Tập|Độ dài}: 20 Tập {Năm Phát Hành|Năm công chiếu|Thời gian công chiếu}: 2010 {nội dung|tóm tắt|tóm tắt phim|tóm tắt nội dung phim}: {Sau khi 2 vợ và con chết trong vụ chìm tàu năm trước Thi Thế Luân muốn có cuộc sống an nhàn nên đã dẫn 2 người vợ còn lạ cùng mẹ đi ngao du ở huyện Xian Yu|Thi Thế Luân muốn có cuộc sống an nhàn sau khi 2 vợi và con chết trong vụ đắm tàu năm trước nên đã cùng mẹ và 2 vợ còn lại ngao du ờ huyện Xian Yu|Thi Thế Luân đến huyện Xian Yu để ngao du sống cuộc sống an nhàn sau khi 2 vợ và con chết trong vụ chìm tàu năm trước cùng với mẹ và 2 vợ còn lại của mình} {Tại đây anh đã kết duyên cùng 2 người vợ khác là Ngô Quân Nhu và Lục Tiểu Điệp|Ông đã cưới thêm 2 người vợ khác là Ngô Quân Nhu và Lục Tiểu Điệp tại huyện này|Ở đây ông đã cười thêm 2 vợ là Ngô Quân Nhu và Lục Tiểu Điệp} {Ky an nha thanh 2 là câu chuyên oan gia giữa Ngô Quân Nhu và Thi Thế Luân vì vụ án của anh trai Quân Nhu|Vì vụ án của anh trai Quân nhu mà Ngô Quân Nhu và Thi Thế Luân trở thành oan gia sau khi cưới trong kỳ án nhà thanh 2|Ngô Quân Nhu và Thi Thế Luân trở thành đôi oan gia trong kì án nhà thanh 2 vì vụ án của anh trai Quan nhu} Các bạn thành vien của vietboy.net xem phim nhé $linkwheel$ {Từ khóa|keyword|tags}: Ky an nha thanh 2, phim Ky an nha thanh 2, xem phim Ky an nha thanh 2, Ky an nha thanh 2 thvl, phim Ky an nha thanh 2 thvl, xem phim Ky an nha thanh 2 thvl