harry2012 has reported a post.

Reason:
làm ơn xóa dùm cái này đi, nói năng lung tung không hà
Post: Thành phố cao lãnh_làm wen
Forum: Khu vực miền Tây
Assigned Moderators: N/A

Posted by: bi_nhoz
Original Content:
thím h-a-r-i :)):))
chúc thím đk nha ;)