harry2012 has reported a post.

Reason:
Cái này không hợp với chủ đề làm quen của mình
Post: Thành phố cao lãnh_làm wen
Forum: Khu vực miền Tây
Assigned Moderators: N/A

Posted by: Hồng_Liên_Tinh
Original Content:
há há thím Harry bắt đầu văng bẫy rùi đây :))
ai mà nhào dô coi chừng hốt xác :))
gứm wa ih thím tự tin gê
tui đây mỹ nam 1 quận còn chưa lên tiếng nữa :))