Liên hệ mua sach: Hotline: 0983.54.50.50 - 04 8589 8468
- CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ NỘI
- Website: http://bieuthuexuatkhau.com/

- Giao hàng thu tiền - tận nơi miễn phí trên toàn quốc

NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
Incoterms® 2010 và UCP 600
(song ngữ Việt – Anh)
BIỂU THUẾ SONG NGỮ 2012, ANH VIỆT
TỔNG HỢP ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI THUẾ, CHÍNH XÁC

(MFN/WTO - CEPT/AFTA- ACFTA – AKFTA – AJCEP - VJEPA - AANZFTA - AIFTA - VAT­ )
APPLY EFFECTED : 01-04-2012
Thông tư số 161/2011/TT-BTC, số 162/2011/TT-BTC, số 163/2011/TT-BTCvề ban hành các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (viết tắt là ATIGA), Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (viết tắt là ACFTA), Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN-Hàn Quốc (viết tắt là AKFTA) cho giai đoạn 2012-2014. Các Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.


NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
Incoterms 2010 và UCP 600
(song ngữ Việt – Anh)
BIỂU THUẾ SONG NGỮ 2012, ANH VIỆT
TỔNG HỢP ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI THUẾ, CHÍNH XÁC

Liên hệ mua sach: Hotline: 0983.54.50.50 - 04 8589 8468
- CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ NỘI
- Website: http://bieuthuexuatkhau.com/
- Giao hàng thu tiền co hoa don GTGT - tận nơi miễn phí trên toàn quốc