[email protected]
Cuộc sống như một cuộc chiến, mỗi người điều trang bị cho mình những vũ khí tự vệ. Nhưng đã là cuộc chiến thì luôn có kẻ thắng người thua. Nhưng trong cuộc chiến tình yêu thì không có người chiến thắng. Mỗi người điều bị tổn thương theo một cách nào đó. Những người mới yêu thì bị cuốn hút vẻ đẹp bên ngoài, rồi khi một vẻ đep khác xuât hiện ta lại tiếp tục đuổi theo. Đó co phải tinh yêu hay chỉ đam mê về dục vọng? Để kiêm tra đo có phải la tinh yêu không thì phải mất thơi gian, bạn có đủ thời gian cho điều ấy không. Hãy biết rằng mỗi một người mà bạn làm tổn thương, chính là bạn đang làm tôn thương mình.