Cân đóng gói 0.5kg-10kg 2 phễu PM14

Cân đóng gói 2 phễu cân, 1 cửa xả PM14
- Mức cân: 0.5kg – 10kg/bao.
- Năng suất: 700 bao/h.
- Định lượng trực tiếp bằng cửa cân định lượng.
- Định lượng 2-3 cấp tốc độ.
- Phù hợp cho các nguyên liệu dạng hạt, hoặc dạng bột tự chảy được.
Hệ thống cân điện tử cân đóng gói 2 phễu cân, 1 cửa xả PM14
1. Cơ chế định lượng – phạm vi ứng dụng:
- Định lượng trực tiếp, nguyên liệu cân chảy trực tiếp xuống phễu cân định lượng qua bằng các cửa cân định lượng, đảm bảo độ chính xác và năng xuất định lượng.
- Hệ thống phễu cân gồm 2 phễu riêng biệt, định lượng và xả xen kẽ qua 1 cửa xả riêng biệt, phù hợp các hệ thống dây chuyền sản xuất với năng suất lớn.
- Áp dụng công nghệ hạn chế và ổn định tốc độ dòng chảy nguyên liệu cần định lượng (theo công nghệ Nhật Bản) cho độ chính xác cao khi đóng gói mức cân nhỏ