Cung cấp biểu mẫu là dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí theo cam kết của HSLAWS. Với dịch vụ này, Chúng tôi xây dựng quy chuẩn hệ thống biểu mẫu, văn bản pháp quy để hỗ trợ cho các Cá nhân, tổ chức về thông tin pháp luật, xác định hiệu lực các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo việc thực hiện các hoạt động trong các quan hệ giao dịch theo đúng các quy định mới nhất của Nhà nước.


1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà

Đăng ký quyền sử dụng đất là việc ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối với một thửa đất xác định vào hồ sơ địa chính nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

(download tại tuvanphapluat.asia)


2. Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

Chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật bao gồm các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới

(download tại tuvanphapluat.asia)

3. Thế chấp,bảo lãnh quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở

Thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở là việc một người dùng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên kia theo quy định của pháp luật

(download tại tuvanphapluat.asia)

4. Chuyển mục đích sử dụng đất

Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định Pháp luật thì chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất

(download tại tuvanphapluat.asia)

5. Thủ tục tách thửa, hợp thửa

Thủ tục tách thửa đất được quy định trong Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/05/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất

(download tại tuvanphapluat.asia)

6. Thủ tục Giao đất, Thuê đất, Thuê nhà ở

Giao đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng (QSD) đất bằng quyết định hành chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. Cho thuê đất là việc Nhà nước trao QSD đất bằng hợp đồng cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất

(download tại tuvanphapluat.asia)

7. Bảng khung giá đất Hà Nội


Khung giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định 59/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND Thành phố Hà Nội

(download tại tuvanphapluat.asia)


8. Giấy phép xây dựng

Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp xây dựng các công trình theo quy định của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ban hành ngày 26/11/2003

(download tại tuvanphapluat.asia)

9. Mẫu văn bản pháp luật
(download tại tuvanphapluat.asia)


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thủ tục sang tên sổ đỏ, Sổ đỏ, Làm sổ đỏ, Mẫu văn bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất, Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Trương hợp không được cấp sổ đỏ, Tìm hiểu về sổ đỏ, Sổ đỏ cho hộ gia đình, Mua bán nhà, Hợp đồng mua bán nhà, Cho thuê nhà, Hợp đồng cho thuê nhà, Tranh chấp đất đai, Kinh doanh bất động sản,Tư vấn Khởi kiện, khiệu nại, tố cáo, Luật sư tranh tụng, Tư vấn luật sở hữu trí tuệ, Tư vấn luật doanh nghiệp, Đào tạo nội bộ doanh nghiệp

Website có dịch vụ tương tự:
Dịch cụ tư vấn Luật dất đai tranh chấp đất đai tại: tuvanphapluat.asia
Dịch cụ tư vấn Luật dất đai tranh chấp đất đai tại: thutucnhadat.info
Dịch cụ tư vấn Luật dất đai tranh chấp đất đai tại: luatsu.cc
Dịch cụ tư vấn Luật dất đai tranh chấp đất đai tại: luatsurieng.vn