http://candientuvn.com
[TR]
[/TR]
[TH] [/TH]
Model NO.: [TD] [/TD]
LC BD1 [TR]
[/TR]
[TH] [/TH]
Standard: [TD] [/TD]
ISO9001, CE [TR]
[/TR]
[TH] [/TH]
Trademark: [TD] [/TD]
LC [TR]
[/TR]
[TH] [/TH]
Origin: [TD] [/TD]
Taiwan
[TR]
[/TR]
[TH] [/TH]
Material: [TD] [/TD]
Plastic [TR]
[/TR]
[TH] [/TH]
Accuracy: [TD] [/TD]
1kg [TR]
[/TR]
[TH] [/TH]
Measurement: [TD] [/TD]
Automatic [TR]
[/TR]
[TH] [/TH]
Structure: [TD] [/TD]
Electronic Scale [TR]
[/TR]
[TH] [/TH]
Type: [TD] [/TD]
Scales
Tag: Cân , cân điện tử , can dien tu , cân đếm điện tử , cân treo điện tử , cân phân tích , cân thông dụng , cân vàng , cân sàn điện tử , cân bàn điện

Hotlinte : 0902 760 357

Hotlinte : 04 33 535 827

Liên hệ: Anh Tuấn

Công ty TNHH Cân điện tử An Thịnh

Hotlinte : 04 33 535 827 – 090 2760 357

HT Kỹ Thuật : 0914 030 907 (Nguyễn Tuấn)

Website : http://www.candientuvn.com

: http://www.cananthinh.com

Mail : [email protected]

Giao Hàng Tận Nơi Miễn Phí