Tìm top/cent cho bj khu vực nhà bè q7 lâu dài. Mk có chỗ
Add zalo mk 0898947066