Bạn nào 8x nếu muốn giao luu kết bạn thì chiều chủ nhất va2o lúc (16h) ngày 12/12.AI muốn đi thì llac5 với mình wa nick [email protected] ha