Minh tên Thanh quê ở bến tre minh dang lam viec tại TP. HCM rat vui được làm quen với các bạn: lien lac theo số dt:0975150310.