Việc xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảmxử lý tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự, Nghị định 163/2006/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tài sản bảo đảm do các bên thoả thuận và thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ hoặc thuộc sở hữu của người thứ ba mà người này cam kết dùng tài sản đó để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ đối với bên có quyền.

1. Các trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm

- Thê chấp quyền sử dụng đất;

- Thê chấp quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng;

- Thế chấp vườn cây lâu năm;

2. Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm

a) Nộp đơn đăng ký

b) Thời gian Trung tâm Đăng ký thuộc Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm sẽ tiến hành nhận đơn và giải quyết trong vòng (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu đăng ký hợp lệ.

3. Thời điểm đăng ký


a) Thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm cơ quan đăng ký nhận đơn hợp lệ theo quy định.

b). Thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm trong các trường hợp dưới đây được tính như sau:

- Trường hợp người yêu cầu đăng ký có đơn yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký, thì thời điểm đăng ký là thời điểm cơ quan đăng ký nhận đơn yêu cầu sửa chữa sai sót đó;

- Trường hợp người yêu cầu đăng ký có đơn yêu cầu sửa chữa sai sót trong giấy chứng nhận đăng ký, thì thời điểm đăng ký là thời điểm cơ quan đăng ký nhận đơn yêu cầu đăng ký theo quy định;

- Trường hợp người yêu cầu đăng ký có đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, thì thời điểm đăng ký là thời điểm cơ quan đăng ký nhận đơn yêu cầu đăng ký theo quy định; nếu là yêu cầu đăng ký bổ sung tài sản bảo đảm, thì thời điểm đăng ký là thời điểm cơ quan đăng ký nhận đơn yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm đó.

4. Giá trị pháp lý của việc đăng ký giao dịch bảo đảm

- Các giao dịch bảo đảm đã đăng ký có giá trị đối với người thứ ba, kể từ thời điểm đăng ký cho đến khi hết hiệu lực đăng ký.

- Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa những người cùng nhận bảo đảm bằng một tài sản được xác định theo thứ tự đăng ký.

- Việc đăng ký giao dịch bảo đảmgiấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm không có giá trị xác nhận tính xác thực của giao dịch bảo đảm.

5. Xoá đăng ký Việc xoá đăng ký được thực hiện như sau:

- Trước ngày thời hạn đăng ký chấm dứt, bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm đề nghị xoá đăng ký phải kê khai đầy đủ vào đơn yêu cầu xoá đăng ký theo mẫu và gửi cho cơ quan đăng ký.

- Cơ quan đăng ký xoá đăng ký trong Hệ thống dữ liệu hoặc trong sổ đăng ký. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu xoá đăng ký, cơ quan đăng ký cấp cho người có đơn yêu cầu giấy chứng nhận xoá đăng ký giao dịch bảo đảm theo mẫu. Trong trường hợp người yêu cầu xoá đăng ký là bên bảo đảm, thì cơ quan đăng ký phải gửi cho bên nhận bảo đảm bản sao giấy chứng nhận xoá đăng ký giao dịch bảo
đảm.

Biểu mẫu văn ban pháp luật (download tại tuvanphapluat.asia)

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: Bất động sản, Đấu giá bất động sản,Khiếu nại tố cáo, Khởi kiện đất đai, Hướng giải quyết tranh chấp đất đai, Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, Thủ tục khiếu nại về đất đai, Làm sổ đỏ, Sổ đỏ, Điều kiện cấp sổ đỏ, Tranh chấp đất đai, Thủ tục hành chính nhà đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Các trường hợp không được cấp sổ đỏ, Đăng ký kết hôn, Kết hôn, Kết hôn có yếu tố nước ngoài, Tở khái đăng ký kết hôn, Ly hôn thuận tình, Ly hôn đơn phương , Thủ tục nhận cha mẹ, con, Thay đổi quốc tịch khi kết hôn , Khai sinh quốc tịch con khi kết hôn người nước ngoài, Đoàn tụ thăm thân khi hôn nhân có yếu tô nước ngoài, Luật hôn nhân gia đình , Hôn nhân gia đình không có yếu tố nước ngoài, Thủ tục ly hôn, Nhận nuôi con nuôi, Thừa kế di chúc, Khởi kiện hôn nhân gia đình, Tư vấn đất đai, Tư vấn pháp luật thừa kế, Tư vấn Khởi kiện, khiệu nại, tố cáo, Luật sư tranh tụng, Tư vấn luật sở hữu trí tuệ, Tư vấn luật doanh nghiệp, Đào tạo nội bộ doanh nghiệp

Website có dịch vụ tương tự:
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại: tuvanphapluat.asia
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại: luatsu.cc
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại: luatsurieng.vn
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại: thutucnhadat.info