Thủ tục lập Di chúc

Theo quy định của Pháp luật, việc lập di chúc phải thực hiện tại Cơ quan công chứng hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và tuân thủ các thủ tục sau đây:

- Người lập di chúc tuyên bố nội dung di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ký vào bản di chúc

- Trong trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng.

Người lập di chúc cần phải có những giấy tờ sau:

- Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác (hộ chiếu, chứng minh sĩ quan, giấy chứng nhận công nhân viên quốc phòng, giấy kiểm tra tạm thời) đang còn trong thời hạn sử dụng, hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thường trú của người lập di chúc;

- Bản chính giấy tờ hợp lệ chứng minh quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản để lại thừa kế;

- Các giấy tờ chứng minh tài sản chung hay tài sản riêng để phù hợp với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình;

- Giấy khám sức khoẻ của người lập di chúc (Do Bệnh viện hoặc Trung tâm y tế quận, huyện lập).

Để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục lập di chúc thể hiện ý chí của người để lại di chúc theo quy định của pháp luật.

Nội dung tư vấn thủ tục lập di chúc mà HSLAWS thực hiện:

- Tư vấn thủ tục lập di chúc;

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người lập di chúc;

- Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế di chúc;

- Tư vấn thủ tục công chứng, chứng thực, gửi giữ di chúc ;

- Tư vấn thủ tục công bố di chúc;

- Tư vấn giải thích nội dung di chúc.


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan:

Di chúc vô hiệu
Cách chia tài sản thừa kế
Cách lập di chúc
Dịch vụ soạn thảo Di chúc
Công nhận di chúc
Mẫu Di chúc theo quy định của Pháp luật
Khởi kiện phân chia di sản thừa kế theo di chúc
Di chúc chung của Vợ - Chồng
Thay đổi, thay thế, hủy bỏ di chúc
Hiệu lực của Di chúc chung Vợ - Chồng