Các bạn nào thích đóng phim tuổi từ 16-24 liên hệ với mình qua nick yahoo:[email protected]
Đây là nhóm hoạt động phi lợi nhuận, chủ yếu là thõa mãn sở thích làm phim của các bạn! các bạn nào có kinh nghiệm làm phim cáng tốt.hjhj
Liên hệ với mình đễ bít thêm chi tiết nha!