http://wapminh.com


Game kinh đin trên Nitendo ni tiếng ca Nht nay đã xut hin trên đin thoi ca bn. Mario-tht tin li đ thư giãn mi lúc.


Nhng đim thú v:-Giao din tiếng Vit, đơn gin d s dng


-Mô phng gn ging như trên Nitendo


-Điu khin d dàng


-Các màn chơi phong phú


ha khá


-Tính hp nhiu tính năng


Ti trc tiếp v máy tính và t cài đt trên đin thoi


Mario.jar


Mario.jad


Ti bng tin nhn trc tiếp v đin thoi


Son tin:


Down Mario gi 8785


Down [khong trng] Mario [khong trng] gi 8785


Tng game Mario cho bn bè son:


Down Mario s-đin-thoi-người-nhn gi 8785


Down [khong trng] Mario [khong trng] s-đin-thoi-người-nhn gi 8785


Xem thêm nhi