Nhật Minh - Chuyên Quạt Không Cánh Kaileda Chính Hãng Liên Hệ: 0936 470 828 - Để Nhập Quạt Không Cánh Quạt không cánh KAILEDA-K12H - Loại 12 Inch Quat Khong Canh KAILEDA-K10R - Loại 10 Inch none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; FONT: bold 19px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; COLOR: rgb(45,45,45); BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 1px solid; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 6px; background-origin: initial; background-clip: initial; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=mainbox-title> Sieu Thi Truc Tuyen Muasambonmua.vn Chuyên Quạt Không Cánh KAILEDA-K14O (OVAL)