Mod ơi xóa dùm Miu 2 bài này nha
http://www.vietboy.net/showthread.ph...gica-BelleWave

http://www.vietboy.net/showthread.ph...ng-v%E1%BA%ADt

thanks mod nhiều