phần mềm nối đuôi phim lại(.001, _a,…)
http://www.mediafire.com/?xbahg47cptnmx2v
link download phim