Quy định cụ thể về xe tải Van

Quy định cụ thể về xe tải VAN để tránh gian lận thuế
Theo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 26/2009/NĐ-CP (hướng dẫn thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt), xe ô tô thiết kế vừa chở người vừa chở hàng (xe tải VAN) là loại có từ 2 hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng.
Việc xác định loại xe vừa chở người vừa chở hàng thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Chính phủ cũng sẽ giao Bộ Công an quy định cụ thể việc cấp biển số xe tải đối với xe ô tô đáp ứng điều kiện là xe tải VAN. Việc quy định cụ thể đối với xe tải VAN, theo Bộ Tài chính, nhằm tránh tình trạng lợi dụng kẽ hở để được áp mức thuế tiêu thụ đặc biệt thấp, vì xe tải VAN chỉ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là 15%, hoặc 10%, thấp hơn rất nhiều so với các loại xe ô tô khác.