[TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
[TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
[TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]

[TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Video System [TD="width: 330"] [/TD]
NTSC / PAL switch [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Video Input [TD="width: 330"] [/TD]
4CH BNC [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Video Output [TD="width: 330"] [/TD]
1CH BNC [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
SPOT Output [TD="width: 330"] [/TD]
1CH BNC [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
VGA Output [TD="width: 330"] [/TD]
1024x768 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Audio Input [TD="width: 330"] [/TD]
1CH RCA [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Audio Output [TD="width: 330"] [/TD]
1CH RCA [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Audio Backup [TD="width: 330"] [/TD]
YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Sensor [TD="width: 330"] [/TD]
4 input / 1 output [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
RS-485 [TD="width: 330"] [/TD]
Pan / Tilt / Zoom camera [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
USB Port [TD="width: 330"] [/TD]
2 ports [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Mouse [TD="width: 330"] [/TD]
USB mouse [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
IR Remote Controller [TD="width: 330"] [/TD]
YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
HDD Support [TD="width: 330"] [/TD]
SATA HDD x 1 (Max. 1TB) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
DVD Writer [TD="width: 330"] [/TD]
NO [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Display Division [TD="width: 330"] [/TD]
1,4 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Title [TD="width: 330"] [/TD]
14 characters [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Video Compression [TD="width: 330"] [/TD]
H.264 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Audio Compression [TD="width: 330"] [/TD]
ADPCM [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Resolution [TD="width: 330"] [/TD]
720x480, 720x240, 360x240 (NTSC)
720x576, 720x288, 360x288 (PAL) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Frame Rate [TD="width: 330"] [/TD]
60, 120, 120 (NTSC)
50, 100, 100 (PAL) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Quality [TD="width: 330"] [/TD]
Highest, High, Normal, Basic, Below Basic [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Record Mode [TD="width: 330"] [/TD]
Manual, Schedule, Event(motion detection/sensor) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Pre-Alarm Recording [TD="width: 330"] [/TD]
16MB (10 sec) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Post-Alarm Recording [TD="width: 330"] [/TD]
1-999 sec [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Motion Detection [TD="width: 330"] [/TD]
16X12 (sensitivity 0~10) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Search Mode [TD="width: 330"] [/TD]
Time, Event [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Playback Speed [TD="width: 330"] [/TD]
fast forward/backward 2X/4X/8X/16X/32X/64X
slow forward/backward 1/2X,1/4X,1/8X,1/16X
play/pause [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Backup Mode [TD="width: 330"] [/TD]
USB flash driver / Network [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Network Compression [TD="width: 330"] [/TD]
H.264 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Network Software [TD="width: 330"] [/TD]
Internet Explorer / CMS / 3G Mobile Phone [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Network Users [TD="width: 330"] [/TD]
5 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Remote Notification [TD="width: 330"] [/TD]
Email message [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Service [TD="width: 330"] [/TD]
TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Daylight Saving [TD="width: 330"] [/TD]
YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Password [TD="width: 330"] [/TD]
5 users including 1 administrator
user authority selectable [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Event List [TD="width: 330"] [/TD]
10000 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Key Lock [TD="width: 330"] [/TD]
YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Firmware Update [TD="width: 330"] [/TD]
USB device [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Dimension [TD="width: 330"] [/TD]
188mm (W) x 54mm (H) x 209mm (D) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Power Source [TD="width: 330"] [/TD]
DC12V [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
[TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
Operating Environment [TD="width: 330"] [/TD]
30 ~ 80% RH, 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
Hãng sản xuất YOKO Đài Loan
Bảo hành 12 tháng tại công ty TNHH VICOM
Liên hệ để có giá tốt nhất
Công ty TNHH VICOM
Số 46 & 47F2, KDT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Ms Loan 0903 230 222