đã wa 1 thời gian hơi lâu "ở ẩn , gác kiếm" thì hon nay Zen đã trởlại = 1topic này .
Zen đang cần 1 người wan tâm chăm sóc Zen .
Điều kiện là :
chung thuy
dẽ thuong
tốt bụng .
như zậy là được oi` .ko cần nhjù đâu
njk của zen nak2 : nhoxzyn_zodoy
sdt nak`;01692533153