Hơ sua sửa sua sửa Sua sua sua sua sua sua sua sua sua sua sua nha sua sua sửa nhà sua sua sua nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nhà nha nhà nha hởi

bán xôi mà đc rứa e ta phải đi bán cấy đạ tì rồ