VISA MỸ Bộ phận Visa Mỹ thuộc Lữ Hành Quốc Tế là một đối tác tin cậy đối với cơ quan ngoại giao Mỹ tại Việt Nam cũng như các cơ quan hành chính trong quá trình xin cấp thị thực. Chúng tôi cung cấp các thông tin khách quan nhằm giúp đỡ các đương đơn nắm rõ thủ tục cũng như quy trình cấp thị thực. Chúng tôi không có tác động vào kết quả của cuộc phỏng vấn xin thị thực hoặc thời gian xử lý. Do vậy chỉ có Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định các hồ sơ liên quan. Đặng Đình Dũng Phụ trách thị trường Hoa Kỳ U.S Visa Unit Tel: 0903 340 305 www.visamy.com www.dulichtudo.com www.visasaigon.com www.giahanhochieu.com www.visahongkong.vn