SEO corporation cung cấp các gói web hosting : Linux hosting, Windows hosting, Email hosting, Reseller hosting, Dedicated servers. Linux we hosting là một dịch vụ lưu trữ rất nhiều các trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Linux kết nối Internet. Mỗi trang web có phân vùng riêng của mình thường sử dụng các phần mền chia hosting như Cpanel, Direct Admin .Các ứng dụng hỗ trở trên máy chủ Linux: - PHP, Perl - MySQL - Protected Directories - POP3/SMTP/IMAP/Webmail - FTP, HTTP File Manager - FrontPage Extensions - CGI-Bin Bảng giá hosting linux: 30.000 VNĐ/month 45.000 VNĐ/month 95.000 VNĐ/month 120.000 VNĐ/month 200.000 VNĐ/month 01 Addon domain 2 Addon domain 5 Addon domain 10 Addon domain 20 Addon domain 01 FTP 2 FTP 5 FTP 10 FTP 20 FTP 01 MySQL 2 MySQL 5 MySQL 10 MySQL 20 MySQL 10 POP3 15 POP3 50 POP3 100 POP3 200 POP3 10GB Bandwidth 30GB Bandwidth 60GB Bandwidth 80GB Bandwidth 100GB Bandwidth 300 MB Disk 600 MB Disk 1000 MB Disk 1500 MB Disk 3000 MB Disk Linux 300 Linux 600 Linux 1000 Linux 1500 Linux 3000 LH: http://www./web-hosting/