phần mềm gửi tin nhắn yahoo

Gửi được nik onlien và offline

http://www.mediafire.com/?r1gb3651cc4ss67

http://www./mod/pdetail/pid/71651

Liên hệ : [email protected] 0127 58 555 98

WEB : http://www.