Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất được thực hiện theo trình tự sau:

1. Định giá tài sản góp vốn:

- Tài sản góp vốn phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí và được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.

- Nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.

Kết thúc việc định giá tài sản góp vốn phải có Biên bản xác định giá trị vốn góp của người góp vốn.

2. Thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sau khi có Biên bản về định giá tài sản góp vốn, doanh nghiệp tiến hành làm hồ sơ gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, gồm các tài liệu sau:

- Đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp mới:

Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký kinh doanh ( download tại tuvanphapluat.asia )

Danh sách thành viên/Danh sách cổ đông sáng lập (Download tại tuvanphapluat.asia );

Điều lệ công ty ( tuvanphapluat.asia)

Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (download tại tuvanphapluat.asia );

Biên bản định giá tài sản góp vốn(download tại tuvanphapluat.asia) .

- Đối với trường hợp góp vốn bổ sung:

Hồ sơ gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (download tại tuvanphapluat.asia)

Biên bản họp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ( download tại tuvanphapluat.asia)

Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ( download tại tuvanphapluat.asia)

Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất( download tại tuvanphapluat.asia )

Biên bản định giá tài sản góp vốn ( download tại tuvanphapluat.asia )

3. Đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Bước 1: Công chứng hợp đồng góp vốn tại phòng công chứng

Bước 2: Chuyển quyền sử dụng

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất ( download tại tuvanphapluat.asia)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( tuvanphapluat.asia );

- Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (download tại tuvanphapluat.asia 02 bản chính đã được công chứng, chứng thực)

- Trích lục thửa đất, hoặc họa đồ lô đất đối với trường hợp trên giấy chúng nhận chưa có sơ đồ thửa đất;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( download tại tuvanphapluat.asia 01 bản sao);

- Văn bản uỷ quyền đã được công chứng chứng thực (nếu có).

b) Địa điểm: Sở Địa chính hoặc Sở Địa chính - Nhà đất nơi có bất động sản được góp vốn.

c) Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4. Chấm dứt việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất chấm dứt trong những trường hợp sau:

a) Hết thời hạn góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất;

b) Do đề nghị của một bên hoặc các bên; trường hợp liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

c) Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đất đai;

d) Do bị tuyên bố Phá sản

e) Do giải thể doanh nghiệp;

g) Cá nhân giao kết hợp đồng góp vốn chết, pháp nhân hoặc các chủ thể khác chấm dứt mà hợp đồng góp vốn phải do cá nhân, pháp nhân hoặc các chủ thể đó thực hiện.

5. Xử lý quyền sử dụng đất khi chấm dứt việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng

Việc xử lý quyền sử dụng đất khi chấm dứt việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với trường hợp quy định tại điểm a, b mục 4 ở trên thì bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó trong thời hạn sử dụng đất còn lại.

b) Trường hợp thời hạn sử dụng đất đã hết thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai; nếu người sử dụng đất còn có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất đó thì được Nhà nước xem xét cho sử dụng theo quy định của pháp luật.

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm c, mục 4 này thì Nhà nước thu hồi đất đó.

d) Trong trường hợp doanh nghiệp liên doanh bị phá sản thì quyền sử dụng đất đã đem góp vốn được xử lý theo Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Toà án nhân dân.

e) Người nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cá nhân trong nước thì được tiếp tục sử dụng đất đúng mục đích và trong thời hạn giao đất, thuê đất còn lại.

g) Người nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì được Nhà nước cho thuê đất và phải sử dụng đất đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

h) Trường hợp không có người nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước thu hồi.

i) Trong trường hợp cá nhân giao kết hợp đồng góp vốn chết thì quyền sử dụng đất đã góp vốn được để lại thừa kế theo quy định của pháp luật.

k) Trong trường hợp giải thể thì quyền sử dụng đất đã góp vốn được xử lý theo thoả thuận của các bên.

Mẫu văn bản pháp luật (download tại tuvanphapluat.asia)

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: Làm sổ đỏ, Sổ đỏ, Điều kiện cấp sổ đỏ, Tranh chấp đất đai, Thủ tục hành chính nhà đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Các trường hợp không được cấp sổ đỏ, Đăng ký kết hôn, Kết hôn, Kết hôn có yếu tố nước ngoài, Tở khái đăng ký kết hôn, Ly hôn thuận tình, Ly hôn đơn phương , Thủ tục nhận cha mẹ, con, Thay đổi quốc tịch khi kết hôn , Khai sinh quốc tịch con khi kết hôn người nước ngoài, Đoàn tụ thăm thân khi hôn nhân có yếu tô nước ngoài, Luật hôn nhân gia đình , Hôn nhân gia đình không có yếu tố nước ngoài, Thủ tục ly hôn, Nhận nuôi con nuôi, Thừa kế di chúc, Khởi kiện hôn nhân gia đình, Tư vấn đất đai, Tư vấn pháp luật thừa kế, Tư vấn Khởi kiện, khiệu nại, tố cáo, Luật sư tranh tụng, Tư vấn luật sở hữu trí tuệ, Tư vấn luật doanh nghiệp, Đào tạo nội bộ doanh nghiệp