TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
CƠ SỞ ĐÀO TẠO
HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
T

rường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh trong cả nước chương trình liên thông đại học,học tại Hà Nội. Gồm các hệ: ü Từ Trung cấp liên thông lên Đại học. ü Từ Cao đẳng liên thông lên Đại học. - Đối tượng tuyển sinh: Các thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng từ năm 2012 trở về trước. - Điều kiện dự thi: Tốt nghiệp loại khá, giỏi được thi tuyển ngay sau khi tốt nghiệp. Tốt nghiệp loại TB, TB khá phải có hợp đồng lao động 01 năm trở lên theo chuyên ngành đã được đào tạo. I- CÁC NGÀNH VÀ CÁC MÔN THI TUYỂN

TT
NGÀNH
3 MÔN THI TUYỂN
TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC
2 MÔN THI TUYỂN
TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
1
Kế toán 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Thực hành Nghiệp vụ Kế toán; 3) Kế toán doanh nghiệp 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Kế toán doanh nghiệp
2
Tài chính ngân hàng 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Tài chính doanh nghiệp; 3) Thực hành nghiệp vụ Ngân hàng. 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Tài chính doanh nghiệp
3
Quản trị kinh doanh 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Khoa học quản lý; 3) Tổ chức bộ máy quản lý 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Khoa học quản lý
4
Thương mại 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Ngoại thương; 3) Marketing 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Marketing
5
Công nghệ thông tin 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Ngôn ngữ lập trình Pascal; 3) Quản trị CSDL. 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Lập trình C
Ghi chú: - Nếu có nhu cầu, Sinh viên được xem xét chuyển đổi từ các ngành học trước đây sang các ngành tuyển sinh khác của Trường. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng ĐH chính quy của Trường. - Chương trình học thuận tiện cho người học. II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Phiếu tuyển sinh theo mẫu của Nhà Trường 2. Ảnh 4x6 và 3x4 cm để trong phong bì (mỗi loại 3 ảnh, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh phía sau mỗi ảnh); III. THỜI GIAN
1. Nhận hồ sơ : từ ngày 20/04/2012
2. Ôn thi + Thi tuyển : Nhà Trường sẽ thông báo sau.

IV. ĐỊA ĐIỂM MUA HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ VÀ ĐÀO TẠO
CƠ SỞ ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
§ Email/Nick hỗ trợ thí sinh: CƠ SỞ 1:
Văn phòng tuyển sinh và địa điểm đào tạo: P402 - Trường Trung Cấp Công Nghệ và Quản Trị Kinh Doanh - Mỹ Đình - Hà Nội ( gần sân vận động Mỹ Đình )
· Địa điểm học: Thanh Xuân
Điện thoại liên hệ: 04.37 85 85 02/ 0904 959 886/ 0904 999969/ 0978 08 09 66

CƠ SỞ 2:
* Địa chỉ văn phòng tuyển sinh: P402 - Trường Trung Cấp Công Nghệ và Quản Trị Kinh Doanh - Mỹ Đình - Hà Nội ( gần sân vận động Mỹ Đình )
' Điện thoại Văn phòng/Fax: 04.37 85 85 02/ 0904 959 886/ 0904 999969/ 0978 08 09 66
* Địa điểm học: Trường đại học sư phạm 1 – Cầu Giấy - Hà Nội