0963.22.6789 Sim nguyên kít 100% cần tiền quá thanh lí gấp 16t miễn mặc cả Ace mua call 0976 987 987 e ở hà nội nhưng giao dịch trực tiếp toàn quốc tks!!!