Chuyển mục đích sử dụng đất

Điều kiện, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Luật đất đai 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó:

1. Điều kiện chuyển đổi:

- Loại đất sau khi chuyển mục đích phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã, phường, thị trấn nơi có đất.

- Phải được UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Trình tự, thủ tục

Điều 134 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai thì trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thực hiện như sau:

a. Hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 và 5 điều 50 Luật Đất đai năm 2003 (nếu có).

b. Địa điểm nộp hồ sơ:

Người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất. Trường hợp được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi thông báo cho người sử dụng đất về mức tiền và nơi nộp tiền sử dụng đất.

c. Thời gian thực hiện thủ tục:

Trong thời gian không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính), người sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường, nơi đã nộp hồ sơ để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý.


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Một số từ khóa liên quan:

Thủ tục hành chính về đất đai
Tư vấn đất đaiTư vấn Luật Đất đai
Tranh chấp đất đai
Luật Đất đai năm 1993
Khiếu nại đất đai
Luật Đất đai năm 2003
Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Luật sư uy tín
Hồ sơ Cấp (Sổ đỏ) giấy chứng nhận quyền sử Đất
Quyền sử dụng đất
Quy trình Cấp (Sổ đỏ) giấy chứng nhận quyền sử Đất
Quyền sở hữu Nhà
Thủ tục Cấp (Sổ đỏ) giấy chứng nhận quyền sử Đất