Trải qua bao nhiêu khổ ải và trải qua bao nhiêu khó khăn trên con đường tìm kiếm 6 mảnh họa đồ , sau bao nhiêu thời gian mỏi mắt tìm kiếm vị anh hùng có khả năng Nhất Thống Thiên Hạ . Sự thay đổi trong tháng 4 này , hứa hẹn một hi vọng mới , niềm tin mới cho các vị hào kiệt của chúng ta khám phá những bí ẩn mới trên con đường tìm kiếm 6 mảnh họa đồ huyền thoại.
[DOIMAU]Danh Động Giang Hồ[/DOIMAU]
Tái sinh giữa muôn trùng nguy hiểm, kẻ kỳ tài có thật sự giữ được uy danh? Chuyển thế giữa vạn đại hùng anh, người thực mạnh có là đệ nhất?
  • Việt hóa 100%
  • Tính năng chuyển sinh
  • Update Pet Đồng hành ( đầu tiên và duy nhất của Việt Nam )
  • Boss Hoàng Kim mới
  • Và còn rất nhiều sự thay đổi trong những ngày sắp tới!

Song song với việc Update phiên bản " Danh Động Giang Hồ " , Kiếm Thánh đồng thời khai mở Server thứ 3 mang tên Bạch Hổ hy vọng tạo nên sân chơi mới cho tất cả hào kiệt chúng ta! Hãy sẵn sàng chờ đợi sự xuất hiện của [DOIMAU]Danh Động Giang Hồ[/DOIMAU]! và Bạch Hổ Trang chủ : http://kiemthanh.com Diễn đàn : http://diendan.kiemthanh.com