http://candientuvn.com
[TABLE]
[TR]
[TD] Cân đếm điện tử TC II có chức năng cân trọng lượng, đếm số lượng, cộng dồn số lượng, trừ bì nên cân được sử dụng nhiều trong ngành sản xuất chi tiết nhựa và sản xuất bánh kẹo.

Chi tiết sản phẩm
[TABLE="class: MsoTableGrid"]
[TR]
[TD="width: 163"] Model
[/TD]
[TD="width: 96"] TCII -1003
[/TD]
[TD="width: 96"] TCII -2003
[/TD]
[TD="width: 96"] TCII -3003
[/TD]
[TD="width: 108"] TCII -4003
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 163"] Mức cân
[/TD]
[TD="width: 96"] 3 kg
[/TD]
[TD="width: 96"] 6 kg
[/TD]
[TD="width: 96"] 15 kg
[/TD]
[TD="width: 108"] 30 kg
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 163"] Bước nhảy
[/TD]
[TD="width: 96"] 0.1g
[/TD]
[TD="width: 96"] 0.2g
[/TD]
[TD="width: 96"] 1g
[/TD]
[TD="width: 108"] 1g
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 163"] Độ chính xác
[/TD]
[TD="width: 396, colspan: 4"] III OIML
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 163"] Hiển thị độ phân giải
[/TD]
[TD="width: 396, colspan: 4"] 1/6000(1/75000FS)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 163"] Kích thước bàn cân
[/TD]
[TD="width: 396, colspan: 4"] 240X340mm
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 163"] Mặt bàn cân
[/TD]
[TD="width: 396, colspan: 4"] Thép không gỉ( Inox)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 163"] Cân đếm 3 màn hình
[/TD]
[TD="width: 396, colspan: 4"] Khối lượng, đơn vị khối lượng, số lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 163"] Hiển thị
[/TD]
[TD="width: 396, colspan: 4"] LED đỏ dễ nhìn
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 163"] Nguồn sử dụng
[/TD]
[TD="width: 396, colspan: 4"] Ắc quy có sẵn hay 220V/50Hz Adaptor
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 163"] Môi trường hoạt động
[/TD]
[TD="width: 396, colspan: 4"] [FONT=Times New Roman][SIZE=3]0-40oC, RH