Tôi là một thằng Gay, giống như quan niệm của xã hội, tôi là một người biến thái, thật là khác người,... Nhưng có ai biết rằng tôi cũng có những cảm xúc, cũng có những niềm vui nổi buồn giống như mọi người. Nhưng sao mọi người lại đối xử với tôi như thế, sao lại xa lánh tôi?
Cuộc sống có lúc bẩn thân mình không thể quyết định số phận của mình, tôi cũng thế. tôi có muốn mình là Gay đâu, tôi chỉ muốn mình là một người bình thường như bao nhiều người khác. nhưng có lẽ số phận đã trêu người, số phận đã trêu tôi, làm cho tôi luôn bị mọi người xa lánh, ghê sợ khi gặp tôi.
Cuộc sống của tôi là muôn vàng nổi buồn, vạn vạn sự đắng cai. không có bạn bè để mà có thể chia sẻ, không có ai có thể thấu hiểu cho mình. Giờ đây, bản thân tôi cũng không biết mình phải đối mặt sao đây khi trước mắt tôi là muôn vàng thử thách, muôn vạn sự khó khăn. có lẽ tôi không thể nào vượt qua nó được trước những tiếng cười của thế gian "THẰNG ĐÓ LÀ GAY".