DELL ALIENWARER3 - 3D ALIENWARE M17x(I7-2760QM 2.4 GHz / 8GB / 256GB SSD / GTX580M 2GB 3D /17.3" 1920x1080p 3D)
NEW - Có kính 3D theo máy - Service Tag:

49867R1
59.399.000GIÁ:

12 thángBảo hành: Túi xách, chuột, bộ vệ sinhQuà tặng:


ALIENWARE M17x R3 - 3D(I7-2760QM 2.4 GHz / 8GB / 256GB SSD / GTX580M 2GB 3D /17.3" 1920x1080p 3D)
Service Tag: NEW - Có kính 3D theo máy - k0 có Bluray -

7W347R1


56.399.000GIÁ: 12 thángBảo hành: Túi xách, chuột, bộ vệ sinhQuà tặng:


ALIENWARE M17x R3 - 3D(I7-2670QM 2.2 GHz / 16GB / 750GB HDD / GTX580M 2GB 3D /17.3" 1920x1080p 3D)
980KBS1Service Tag: NEW - Có kính 3D theo máy -

53.399.000GIÁ:

12 thángBảo hành: Túi xách, chuột, bộ vệ sinhQuà tặng:


ALIENWARE M14x R1(I7-2820QM 2.3 GHz / 8GB / 750GB HDD / GTX555M 3GB /14" HD)


NEW 98%


31.999.000GIÁ: 12 thángBảo hành: Túi xách, chuột, bộ vệ sinhQuà tặng:


ALIENWARE M14x R1(
I7-2670QM 2.2 GHz / 6GB / 750GB HDD / GTX555M 1,5GB /14" HD)


NEW
30.000.000GIÁ:

12 thángBảo hành: Túi xách, chuột, bộ vệ sinhQuà tặng:


R3ALIENWARE M11x(I7-2637QM 1.7 GHz / 8GB / 1TB HDD / GTX540M 2GB /11.6" HD)
C27QBS1Service Tag: NEW -28.390.000GIÁ: 12 thángBảo hành: Túi xách, chuột, bộ vệ sinhQuà tặng:


SAGER


NP8180 SAGER(I7-2670QM 2.2 GHz / 12GB / 500GB HDD / 2x GTX560M 1.5GB (SLI MODE) /18.4" 1920x1080p)


NEW


GIÁ: 44.799.000 12 thángBảo hành: Túi xách, chuột, bộ vệ sinhQuà tặng:

Cuối cùng là cảm ơn các bạn đã ghé thăm topic.